Akademik Personel

Sabri SİDEKLİ
Prof.Dr.
MERKEZ MÜDÜRÜ
Özkan ÇELİK
Doktor Öğretim Üyesi
MÜDÜR YARDIMCISI
Sayım AKTAY
Doktor Öğretim Üyesi
MÜDÜR YARDIMCISI
Maide ORÇAN
Doç.Dr.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ali Gürsan SARAÇ
Doktor Öğretim Üyesi
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Alper YORULMAZ
Araş.Gör.Dr.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Sedat ALTINTAŞ
Araştırma Görevlisi
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ali KASAL
Prof.Dr.
DANIŞMA KURULU ÜYESİ
Artay YAĞCI
Prof.Dr.
DANIŞMA KURULU ÜYESİ
Mehmet MARANGOZ
Prof.Dr.
DANIŞMA KURULU ÜYESİ
Nevres HürriyeOĞAN
Prof.Dr.
DANIŞMA KURULU ÜYESİ
Ramazan GÜP
Prof.Dr.
DANIŞMA KURULU ÜYESİ
Recep GÜRSOY
Prof.Dr.
DANIŞMA KURULU ÜYESİ
Şevki KÖMÜR
Prof.Dr.
DANIŞMA KURULU ÜYESİ
Kenan KOÇ
Doç.Dr.
DANIŞMA KURULU ÜYESİ
Süleyman CAN
Doç.Dr.
DANIŞMA KURULU ÜYESİ
Zafer TANGÜLÜ
Doç.Dr.
DANIŞMA KURULU ÜYESİ
>